TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Trung tâm có mở lớp Giao tiếp sáng 2,3,4 hoặc sáng 2,4,6 từ 9h30 - 11h00.

Khai giảng ngày 10/09/2018.