Lịch thi Tiếng Anh Đại Học Cambridge (Young learners & KET, PET)

*  Ngày thi: 10/04/2016.
- Thời gian đăng kí: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/01/2016
- Thủ tục đăng kí: 1 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh)
- Lệ phí thi: 21USD hoặc 483.000VNĐ
- Địa điểm đăng kí:  tại TTNN Alphabet - Trụ sở chính hoặc tại cơ sở giảng dạy gần nhất
 
* Đăng kí lớp ôn thi trình độ Flyers tại Alphabet cơ sở 1:
- Học phí: 1.200.000đ / khóa 8 tuần
- Lịch học:
        + Tối thứ 3 - 5 - 7 từ 18h30 đến 20h30.
        + Sáng thứ 7 - CN từ 8h00 đến 10h30.