• A-
  • A
  • A+

Lịch thi Tiếng Anh Đại Học Cambridge (Young learners & KET, PET)

*  Ngày thi: 17/03/2018.
- Thời gian đăng kí: đã hết hạn đăng ký
- Thủ tục đăng kí: 1 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh)
-   Các học viên đã đăng ký nếu chưa nộp ảnh vui lòng bổ sung ảnh để hoàn tất thủ tục.

 

Tin Mới